Skip to main content

Privacy

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein eenvoudig tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wij maken gebruik van een cookie ten behoeve van statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen we om onze website en dienstverlening te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij een zogenaamde sessie id cookie. Deze sessie-cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de site en wordt automatisch verwijderd zodra u uw bezoek aan onze website afsluit.

Privacy

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is de verantwoordelijke instantie voor Gamewijzer, het Kijkwijzer en PEGI classificatiesysteem. Het NICAM behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat als u op één of meerdere van onze websites (www.gamewijzer.nl, www.nicam.nl, www.kijkwijzer.nl, www.buro240a.nl) uw persoonsgegevens heeft achtergelaten om bijvoorbeeld een klacht in te dienen of een vraag te stellen, deze gegevens worden gebruikt om uw klacht of vraag te behandelen. In dit privacystatement wordt met het begrip persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Wanneer u besluit geen persoonsgegevens te vermelden, kunnen wij uw klacht of vraag via het formulier op de website niet in behandeling nemen, omdat wij u geen reactie kunnen sturen. In dat geval raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen: 035 6460860. Voor het indienen van een klacht dient u zich in alle gevallen te identificeren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt NICAM persoonsgegevens?

  • Uitvoering van de aansluitovereenkomst: sommige gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met onze aangesloten partijen uit te voeren; zoals contact- en factuurgegevens.
  • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
  • Gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van overige gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor persoonsgegevens via het contact- of klachtenformulier, verwerken van de gegevens van sollicitanten.

Beveiliging van persoonsgegevens

NICAM hecht veel waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. NICAM heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo hebben al onze medewerkers hun draagbare apparaten vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast hebben onze medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens op een need-to-know basis. Wij proberen daarnaast zo min mogelijk papier te gebruiken en de persoonsgegevens zo veel mogelijk digitaal beveiligd op te slaan.

Delen van persoonsgegevens

NICAM maakt gebruik van derde dienstverleners voor e-mailbeheer- en communicatie, gegevensopslag, facturatie, boekhouding, versturen van nieuwsbrieven en CRM. NICAM verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn (sub) verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante privacywetgeving.

Rechten 

De betrokkenen van wie NICAM persoonsgegevens verzameld hebben het recht om:

  • NICAM te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten;
  • NICAM te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;
  • NICAM te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die NICAM verwerkt heeft.
  • NICAM verzoeken om de toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken;
  • Bij NICAM bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat NICAM de gegevens onrechtmatig verwerkt.

Contactgegevens

Heeft u een klacht of vragen over uw persoonlijke gegevens of is bovenstaande niet duidelijk voor u? Dan horen wij dat graag van u. Via info@gamewijzer.nl of via 035640860.

Het NICAM streeft er naar binnen 1 maand schriftelijk op het verzoek te reageren via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Klachten kunnen ook direct indienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.